Blog

Mẫu điếu văn cho người trẻ tuổi (Gồm nội dung gì, điếu văn cho người chết trẻ)

Rate this post

Điếu văn là những lời tiễn biệt tiếc thương vô hạn của người còn sống dành cho người đã khuất. Thường được sử dụng trong tang lễ.

Theo truyền thống của người Việt ta, trước khi tiễn biệt người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Thường sẽ có người đứng lên đọc điếu văn. Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và mong người đã khuất được yên nghỉ.

Xem thêm:  Mơ thấy người là dự báo điều gì? | Hỏi gì?

Mẫu điếu văn cho người trẻ tuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button