Lời bài hát Remember Love – Yoko Ono | Lời bản nhạc mới nhất tại đây.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to sing.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to meet.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to live.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to dream.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to see.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to meet.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to live.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to tie.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to live.

Remember love, remember love,
Love is what it takes to tie.

Remember love, remember love.

Love –
Remember love.

Love –

Love -.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *