Chia Sẻ

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT – Taman.edu.vn | Cổng thông tin du học

Rate this post

Khi nhận được thông báo về điểm số của bài thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh nếu còn băn khoăn và muốn đề nghị hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại điểm số, các em sẽ viết đơn xin phúc khảo bài thi gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi. Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo thi vào lớp 10 năm 2021 mới được chúng mình cập nhật, mời các em tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Lưu ý: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021: Tra cứu ở đâu nhanh và chính xác nhất?

Mẫu đơn xin chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh 10

  • 1. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 1
  • 2. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 2
  • 3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 số 3

1. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học………

(Khóa thi ngày ……..tháng ……năm ……)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:……………………………………

Dân tộc:……………………………

Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm……………………………

Nơi sinh: Quận, Huyện …………………….…Tỉnh, TP……………………………

Học sinh trường: ……………………………Quận, Huyện……………………………

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:……………………………

SBD:…………………………… Phòng thi số……………………………

Tổng số điểm thi đã công bố: ……………………………điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1

2

3

4

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

Lý do cần nói rõ thêm:

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm …..

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

…….., ngày…. tháng…… năm…..

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường THPT ………………………….
– Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2019-2020.

1. Họ và tên thí sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …

2. Sinh ngày …… tháng ……. năm 20…..

3. Học sinh trường THCS … …………………………………………………………. … … … …

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ……………… /5/ 2019

5. Tại Hội đồng thi: ……… … … … … … … … … … .………………………..

6. Phòng thi số: … … … … … … … Số báo danh:… … … … … ………………………….. ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Môn chuyên………

Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………………….., ngày …. .tháng 6 năm 2019

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

( Ký và ghi rõ họ tên )

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 số 3


Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học ……….-……….

1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………………………

2. Ngày sinh: …….tháng……. năm …….

3. Học sinh cơ sở giáo dục:………………………………………………………………………………..

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ………..ngày ………../…………./……………

5. Tại Hội đồng thi:……………………………………………………………………………………………

6. Phòng thi số:………………………., Số báo danh:…………………………………..(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyên Môm chuyên
Môn
Điểm thi

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

………….., ngày …… tháng …… năm ……….

Học sinh ký tên

Mời các bạn tham khảo đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 tại TP. HCM

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Đơn phúc khảo điểm bài thi vào lớp 10

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10
  • Tổng hợp đề thi vào lớp 10 được tải nhiều nhất
  • Chiến thuật ôn thi vào lớp 10 hiệu quả trong 15 ngày

Xem thêm:  Top 14 nhạc sĩ trẻ có nhiều bản hit hay nhất Việt Nam - Taman.edu.vn | Cổng thông tin du học

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button