NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức

Rate this post

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới về thủ tục thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010 / NĐ-CP ngày 27/4/2010 về thủ tục thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc” như sau:

Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau đây:

1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chấp thuận.

2. Do 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

3. Công chức có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, dự thảo bổ sung đối tượng 3 là công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ hưu sớm đối với công chức, theo đó trường hợp này không thuộc đối tượng thiết yếu. tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014 / NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, bước đầu thực hiện đối với công chức, khi chính sách ổn định sẽ đánh giá tác động, xem xét, sửa đổi, bổ sung để áp dụng chính sách tương tự đối với đội ngũ công chức.

Đối với đội ngũ công chức cấp xã, trước mắt chưa xem xét bổ sung thực hiện chế độ ưu đãi khi nghỉ hưu sớm để đảm bảo ổn định đội ngũ này.

Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 về “trợ cấp thôi việc” như sau:

1. Công chức nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này được trợ cấp thôi việc như sau: Mỗi năm làm việc bằng 1/2 mức lương hiện hưởng, bao gồm: ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch xếp lương (nếu có). Mức trợ cấp tối thiểu bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

2. Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định này, ngoài trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1 Điều này và được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hiệp hội cũng được hưởng những lợi ích sau:

một. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động;

b. Được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn, cụ thể như sau:

– Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng của ngạch đang giữ nhưng trong thời gian giữ ngạch luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật, đến thời hạn nghỉ hưu trước tuổi. có khoảng cách từ 1 đến 12 tháng để được thăng chức. Nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức - Ảnh 1.

– Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hiện hưởng, có trình độ đại học trở lên, chưa bị kỷ luật trong 3 năm gần nhất trước khi nghỉ hưu được thăng hạng. . Nếu không thi đỗ thì thăng lên bậc thượng cấp kế cận để nghỉ hưu.

Theo Bộ Nội vụ, đây là các chính sách khuyến khích bổ sung đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, theo đó, ngoài chính sách quy định tại Khoản 1 (như trợ cấp thôi việc cho các đối tượng đang hưởng, đồng thời. thực hiện tương tự như chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP nhưng được tính trực tiếp theo năm công tác, đảm bảo công bằng. (được hưởng thêm phụ cấp) còn được hưởng thêm chính sách theo quy định. tại Khoản này mà đối tượng nghỉ việc, không hoàn thành nhiệm vụ thì không áp dụng.

Theo Người lao động


Vừa rồi, scoremidlands.org vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
hiện nay.
Hãy cũng với scoremidlands.org viết thêm nhiều bài viết về chủ đề
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
nhé.

Bài viết
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
được đăng bởi vào ngày 2022-05-13 06:24:59. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại scoremidlands.org/

Nguồn: soha.vn

[toggle title=”Xem thêm thông tin về
NÓNG: Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với công chức
” state=”close”] #NÓNG #Sửa #đổi #quy #định #về #trợ #cấp #thôi #việc #đối #với #công #chức

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc” như sau:Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.2. Do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.3. Công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.Như vậy, dự thảo bổ sung đối tượng 3 là đối tượng công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức, theo đó đối với trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế như Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, bước đầu thực hiện đối với đối tượng là công chức, khi ổn định về chính sách sẽ đánh giá tác động, xem xét, sửa đổi, bổ sung để áp dụng chính sách tương tự đối với đội ngũ viên chức.Đối với đội ngũ công chức cấp xã trước mắt chưa xem xét bổ sung để thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi để bảo đảm tính ổn định của đội ngũ này.Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việcDự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 về “trợ cấp thôi việc” như sau:1. Công chức thôi việc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.2. Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì ngoài chế trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 Điều này và chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng các chế độ sau:a. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động;b. Được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn, cụ thể như sau:- Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.- Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không bị kỷ luật trong thời gian 3 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu.Bộ Nội vụ cho biết đây là những chính sách khuyến khích thêm đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, theo đó ngoài chính sách theo quy định tại khoản 1 (như trợ cấp thôi việc đối với các đối tượng hiện hành, đồng thời tương tự với chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhưng tính trực tiếp theo năm công tác, bảo đảm tính công bằng, theo đó nếu công tác nhiều năm hơn thì sẽ hưởng trợ cấp nhiều hơn) thì còn được hưởng thêm các chính sách theo quy định tại khoản này mà đối tượng thôi việc và không hoàn thành nhiệm vụ không được áp dụng.Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt trên biển sau 2 ngày mất tích bí ẩn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Người lao động

#NÓNG #Sửa #đổi #quy #định #về #trợ #cấp #thôi #việc #đối #với #công #chức

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc” như sau:Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.2. Do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.3. Công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.Như vậy, dự thảo bổ sung đối tượng 3 là đối tượng công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức, theo đó đối với trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế như Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, bước đầu thực hiện đối với đối tượng là công chức, khi ổn định về chính sách sẽ đánh giá tác động, xem xét, sửa đổi, bổ sung để áp dụng chính sách tương tự đối với đội ngũ viên chức.Đối với đội ngũ công chức cấp xã trước mắt chưa xem xét bổ sung để thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi để bảo đảm tính ổn định của đội ngũ này.Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việcDự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 về “trợ cấp thôi việc” như sau:1. Công chức thôi việc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.2. Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì ngoài chế trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 Điều này và chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng các chế độ sau:a. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động;b. Được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn, cụ thể như sau:- Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.- Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không bị kỷ luật trong thời gian 3 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu.Bộ Nội vụ cho biết đây là những chính sách khuyến khích thêm đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, theo đó ngoài chính sách theo quy định tại khoản 1 (như trợ cấp thôi việc đối với các đối tượng hiện hành, đồng thời tương tự với chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhưng tính trực tiếp theo năm công tác, bảo đảm tính công bằng, theo đó nếu công tác nhiều năm hơn thì sẽ hưởng trợ cấp nhiều hơn) thì còn được hưởng thêm các chính sách theo quy định tại khoản này mà đối tượng thôi việc và không hoàn thành nhiệm vụ không được áp dụng.Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt trên biển sau 2 ngày mất tích bí ẩn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Người lao động

#NÓNG #Sửa #đổi #quy #định #về #trợ #cấp #thôi #việc #đối #với #công #chức

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek9l7ejcm’) });

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc” như sau:Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.2. Do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.3. Công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.Như vậy, dự thảo bổ sung đối tượng 3 là đối tượng công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức, theo đó đối với trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế như Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, bước đầu thực hiện đối với đối tượng là công chức, khi ổn định về chính sách sẽ đánh giá tác động, xem xét, sửa đổi, bổ sung để áp dụng chính sách tương tự đối với đội ngũ viên chức.Đối với đội ngũ công chức cấp xã trước mắt chưa xem xét bổ sung để thực hiện chế độ khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi để bảo đảm tính ổn định của đội ngũ này.Sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việcDự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 về “trợ cấp thôi việc” như sau:1. Công chức thôi việc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.2. Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì ngoài chế trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 Điều này và chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng các chế độ sau:a. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động;b. Được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn, cụ thể như sau:- Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.- Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không bị kỷ luật trong thời gian 3 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu.Bộ Nội vụ cho biết đây là những chính sách khuyến khích thêm đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, theo đó ngoài chính sách theo quy định tại khoản 1 (như trợ cấp thôi việc đối với các đối tượng hiện hành, đồng thời tương tự với chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhưng tính trực tiếp theo năm công tác, bảo đảm tính công bằng, theo đó nếu công tác nhiều năm hơn thì sẽ hưởng trợ cấp nhiều hơn) thì còn được hưởng thêm các chính sách theo quy định tại khoản này mà đối tượng thôi việc và không hoàn thành nhiệm vụ không được áp dụng.Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt trên biển sau 2 ngày mất tích bí ẩn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });

theo Người lao động

[/toggle]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Xem Thử Đi
Close
Back to top button